Sponsor Shine

Stichting SHINE is een non-profit organisatie. Om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven deel te nemen aan de activiteiten van SHINE proberen we de eigen bijdrage zo laag mogelijk te maken. Hierdoor zijn we echter wel afhankelijk van subsidies en donaties. Wilt u ons helpen de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden? Hieronder ziet u een aantal mogelijkheden om SHINE te ondersteunen.

Bedrijfsdonatie

Wilt u als bedrijf een bepaalde of meerdere van activiteit(en) van SHINE steunen? Neem contact met ons op via mail@shine-houten.nl over de mogelijkheden rondom bedrijfsdonaties en eventuele tegenprestaties.

Persoonlijke donatie (Vriend van SHINE)

Wilt u SHINE helpen en kunt u een (klein) bedrag missen? Dit kan door een gift te storten op IBAN NL 78 RABO 0191667838 t.n.v Stiching SHINE. Alle kleine beetjes helpen!

Sponsoring in natura

Wilt u SHINE graag op een andere manier helpen? Elk jaar aan het einde van het seizoen maakt SHINE met de jongeren een eindvoorstelling. Vanwege het beperkte budget zijn we afhankelijk van sponsoring in natura. Dit kan materiaal zijn zoals decorstukken of kostuums, maar ook diensten zoals het maken van de kostuums of het verzorgen van de catering tijdens de repetities.

Wilt u op de hoogte blijven van het benodigde materiaal en diensten? Neem contact op via het contact formulier.