Over Shine

Missie & Visie

Stichting Shine werkt vanuit de MOTOR-aanpak; een door Shine ontwikkelde aanpak. Motiveren, Ontwikkelen, Talentgericht werken, Ontdekken en Reflecteren. We willen de jongeren motiveren en verder helpen. Het Latijnse woord voor motivatie is movere wat betekend: in beweging brengen. Door met de jongeren aan de slag te gaan, bereiken we onze doelstellingen. De motivatie kunnen wij als team aan hen niet opleggen, maar moet van binnenuit komen.

Enthousiast

SHINE is een organisatie die jongeren, organisaties en docenten enthousiasmeert om het onderste uit de kan te halen. SHINE creëert een aanstekelijke, positieve en energieke sfeer. Dit maakt dat mensen graag met SHINE samenwerken.

Daadkrachtig

SHINE heeft het lef om ideeën direct te vertalen in actie. SHINE is niet bang om te falen maar gaat moedig aan de slag. Hierdoor krijgt SHINE veel voor elkaar en slaagt de organisatie er vaak in om goede producten af te leveren.

Verbindend

SHINE staat open voor mensen, ook in de samenwerking met andere partijen en organisaties. We geloven in een positieve houding: samen staan we sterk. We willen mensen verbinden waar deze verbinding tot een groter resultaat leidt.

Bestuur

SHINE heeft een drie koppig bestuur die drie maal per jaar bij elkaar komen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Voorzitter: Rens Amersfoort

Penningmeester: Ruth Verboom

Secretariaat: Bram van der Leer

anbi_drukwerk_voorbeeld_200x159

Stichting Shine heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit klopt, want wij dienen een algemeen belang in deze samenleving.
Voor giften, schenkingen of het nalaten van geld, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dit betekent ook dat de giften aftrekbaar zijn in de inkomstenbelastingsfeer.

 

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) van Stichting SHINE is: 8171.47.524